marți, 29 decembrie 2009

Globuri aurite

Fetiţa prinse din nou în pumnul mic ca o linguriţă un ghemotoc de zăpadă şi începu să alerge. Băieţelul o aşteptă şi când puştoaica aruncă ghiuleaua albă se lăsă uşor pe vine, apoi se ridică şi începu să râdă.
- Nu te phrrricepi – o tachină el scuturând din mers o crenguţă de brad care îşi lăsă tot puful de nea în capul fetei.
- O să-ţi muşc ulechea dacă te plind – chicoti ea şi începu din nou să alerge după băieţel dar paşii îi erau atât de mărunţi iar zăpada atât de înaltă…
- Vhrrrei să te thrrrag cu sania lui Moş Ion? – încercă el s-o îmbuneze.
Sania lui Moş Ion era cunoscută în tot cartierul. Era ceva între sania lui Moş Crăciun şi sania de la supermarket. Lungă cât să încapă şase copii, cu spetează lăcuită din lemn, cu tălpici de metal lustruite, aluneca pe gheaţă de-ai fi zis că-i trasă de o armată de reni. Copiii lui Moş Ion erau oameni mari, iar nepoţii veneau rar aşa că sania stătea tot timpul lângă casă şi toţi cei care voiau s-o folosească o luau, se jucau şi o puneau la loc rezemată de zid.
- Daaa…… - se bucură fetiţa. Şi alergară amândoi spre casa de alături. Băiatul, ajuns primul se opri în drum ca trăsnit, cu ochii ţintă spre cotlonul unde ar fi trebuit să fie sania. Fetiţa se opri şi ea speriată câţiva metri mai departe. Chipul copilului trăda o încordare fără margini. După câteva secunde clipi, duse degetul la buze, apoi îi făcu semn să se apropie încet. Ajunsă în dreptul cotlonului fetiţa rămase şi ea ţintuită ca un Moş Crăciun cu palton şi căciuliţă înaltă cu ciucure roşu.
- Moş Clăciuuuuun – murmură ea cu buzele întredeschise, cu ochii mari sticloşi şi palmele mici învelindu-i obrajii ca petalele unui crin, în timp ce “u”-ul se stingea încet ca şuierul unei locomotive ce se pierde printre văi.
Preţ de câteva minute amândoi copiii îl studiară atent pe bărbatul învelit în mantie roşie cu guler alb, cu obrajii îmbujoraţi şi barba albă ce dormita pe sania vecinului. Băiatul îl examină atent din cap până-n picioare şi după ce îşi termină analiza detaliată concluzionă.
- Ăsta nu-i Moş Chrrrăciun!
Fetiţa luă aminte la cuvintele sale dar continuă să studieze atent personajul din faţa sa ca un expert bijutier care vrea să analizeze minuţios toate amănuntele înainte de a trage o concluzie definitivă prind falsul. Şi concluzia veni rece şi ascuţită.
- Eşti plost – căzu moale dar ferm ca o piftie de pui cu rondele de morcov într-o farfurie rotundă cu moşi şi cu reni. Cum să nu fie Moş Clăciun?!
Băiatul îşi rumegă câteva clipe argumentele apoi începu expunerea de motive mângâindu-şi cu o mână bărbia în timp ce pe cealaltă o folosea pentru a se ajuta în explicaţii.
- N-ahrrre sac!- veni repede primul argument, destul de solid de altfel având în vedere îndeletnicirea primară a individului dar fetiţa îl contracară cu un râs subţire şi incisiv ca o lamă de ras.
- Păi nu vezi că doalme? A telminat de împălţit cadourile şi acum doalme. Când o să se tlezească o să se ducă după alte cadouli şi o să vină cu sacul plin – explică ea pe îndelete ca să înţeleagă tot românul.
- Şi e şi phrrrea slab, nu are buhrrrta ca Moş Chrrrăciun şi n-ahrrre nici obhrrraji bucălaţi şi nici ochelahrrri hrrrotunzi.
Fetiţa păru o clipă descumpănită mai ales în privinţa burţii bărbatului căci diametrul mijlocului său părea să se fi micşorat considerabil faţă de anii anteriori.
- A slăbit ca să alunece pe coş – decise fetiţa mulţumită şi ea de motivaţia găsită şi de viteza cu care aceasta alunecă pe buzele ei. Altfel al fi lămas înţepenit cum am văzut eu în filmu ăla. Şi de-aia n-ale nici ochelali, să nu-i cadă când coboală pe coş, că dacă coboală cu capu în jos îi cad ochelalii şi nu mai vede unde ajunge şi cade cu fundu în jălatec.
Băieţelul nu părea însă să-şi fi terminat argumentele şi studiind atent îmbrăcămintea Moşului scoase din mânecă ultimul as.
- Şi ce Moş e ăsta cu pantofi neghrrri şi cu pantaloni ca ai lu tata? – întrebă el ironic. Thrrrebuia să aibă cizme înalte şi pantaloni hrrroşii.
Contrargumentele fetiţei păreau a se fi sfârşit căci se încruntă încercând să găsească ca într-un sac de Moş Crăciun fără fund câteva motive plauzibile pentru care Moşul s-ar fi oprit în oraşul lor mic îmbrăcat ca un bărbat orişicare cu pantaloni la dungă şi pantofi negri. Apoi brusc se lumină şi cu un chip zâmbitor de păpuşă dulce întinse soluţia salvatoare ca o felie de unt pe pâinea proaspăt prăjită.
- Plecis i-a dat la un moş bătlân cale nu avea încălţăli şi pantaloni de ialnă – concluzionă ea. Şi pentru a tăia şirul motivelor contra veni repede cu argumentul pro cel mai puternic. Şi nu vezi ce balbă albă şi male ale?! Exact ca Moş Clăciun.
Băiatul trebui să se recunoască învins. Toate contrargumentele fetiţei stăteau în picioare iar motivaţia pro găsită de ea era absolut validă. Nu înainte de a fi verificată însă! Aşa că băieţelul se apropie cu paşi mărunţi până lângă bărbat, îşi scoase o mănuşă şi cu două degetele subţirele apucă un fir din barba albă şi cârlionţată a acestuia şi începu să tragă. Barba nici nu se deşiră şi nici nu se dezlipi. Ba mai mult, firul îşi descolăci una câte una buclele naturale şi când deveni drept ca o andrea începu să muşte pofticios din bărbia bărbatului. Acesta scoase un mormăit ca de urs şi-şi trecu mâna înmănuşată peste barbă, întorcându-se pe partea cealaltă. Copiii încremeniră şi după o clipă de fâstâceală o rupsera la fugă, oprindu-se zece metri mai încolo.
Abia trăgându-şi răsuflarea fetiţa înfipse în cele din urmă steagul pe culmea disputei cu fratele său cu o mişcare bruscă şi fermă, ridicându-şi bărbia semeţ în aer.
- Vezi?!
Apoi se făcu linişte.

***

- Auchhh – ţipă bărbatul şi deschise ochii mari, proţăpindu-se încremenit de sania pe care stătea şi încercând să se dumirească unde se află şi ce caută acolo.
Îi privi atent pe cei doi copii, un băieţel cu figură de şoricel de vreo patru cinci ani care ţinea în mână un încălzitor electric industrial asemănător cu un foen de uscat părul şi o fetiţă ceva mai mică cu o mutrişoară de vulpiţă care ţinea în mână o cană mare de ceai. În jur scule, piese de autoturism şi chiar un autoturism întreg aproape nou.
- Cine sunteţi voi?
- Ea e gâza mică – răspunse băieţelul fără să clipească.
- Şi el e clocodilu male – completă fetiţa uşor intimidată.
- Şi ce naiba caut eu aici?
Copiii se codiră o clipă, se împunseră unul pe altul cu cotul până când fetiţa îşi făcu în cele din urmă curaj.
- Ai adolmit pe sania lui unchiul Ion Moşule şi ai îngheţat. Noi te-am adus aici în galaju lu tata să te dezgheţăm. Moşul îşi privi hainele şi mai ales mantia cea roşie şi îşi aminti pe dată totul.
- Eiii, lasă ăla jos – se stropşi el înspre băiat şi îi împinse cu mâna într-o parte aparatul cu aer cald ce împroşca înspre dânsul jeturi de fierbinţeală, ca şi cum ar fi încercat să iasă din raza de acţiune a unui pistol primejdios.
- Ţi-am adus şi ceai – sări fetiţa cu vorba şi îi întinse bărbatului o cană mare aburind şi mirosind a fructe uscate, a scorţişoară şi a lămâie verde.
Bărbatul dădu să se ridice dar constată cu uimire că degetul mare de la piciorul stâng nu se mai propteşte în vârful pantofului, de altfel prea strâmt, ca până mai deunăzi, ci viermuie zglobiu ca un gândac desprimăvărat. Îşi deplasă concentrarea înspre dreptul şi totul se petrecu întocmai ca la stângul ceea îl determină până la urmă să privească cu curaj înspre ele. Amândouă, împreună cu celelalte opt o duceau chiar mai bine decât ar fi bănuit înmănuşate fiind într-o pereche de papuci de casă moi şi călduroşi cu bordură argintie şi monogramă, în timp ce pantofii uzi odihneau moleşiţi sub caloriferul de fontă.
Bărbatul zâmbi, Moşul sosise în sfârşit şi la el. Apucă cana de ceai din mâna fetiţei şi începu să-i iscodească curios pe cei doi prichindei.
- Şi cum am ajuns aici? M-a adus sania lu Moş Crăciun? – întreba el amuzat întinzându-se pe spătar pentru a-şi savura ceaiul.
- Ba nu! – se îţi băieţelul oarecum iritat de nedreptatea ce plutea în aer. Te-am thrrras noi cu sania lu Moş Ion. Tu dohrrrmeai.
Bărbatul zâmbi iar.
- Da voi sunteţi fraţi mă?
- Eu sunt fhrrrate şi ea e sohrrră…. – îl lămuri băieţelul foarte sigur pe el.
- Şi cum se face că tu eşti rârâit şi soră-ta e peltică dacă sunteţi fraţi?
- Când ne-am născut Doamne Doamne a luat lâul de la mine şi i l-a dat lui deşi mai avea unul. Aşa a spus mama.
- Rrrr–ul vrei să spui.
- Da, llll–ul.
Bărbatul se înveseli şi începu să râdă de-a binelea ceea ce îi mulţumi foarte tare pe cei doi copii.
- Ia să vedem poţi să zici “Rică nu putea să zică / Râu, răţuşcă, rămurică”?
- Nu zic! – se bosumflă fetiţa. Eu nu sunt copil – adăugă ea şi îi stătea pe limbă să adauge şi “prost” dar o lăsă aşa neterminată pentru a nu mai da loc la alte discuţii în contradictoriu.
- Nu eşti copil? Dar ce eşti? – se arătă bărbatul mirat.
- Domnişoală.
Era chiar bine. Foarte bine. După atâtea zile de stat în stradă şi făcut pe MoşCrăciunul o mică pauză fierbinte îi venea de minune. Băgă mâna în buzunarele mantiei. În stângul căştigurile de Moş. Un pumn de mărunţiş şi câteva hărtii mici. În dreptul… potul cel mare, de la neatenţii care se fâţâiseră cu buzunarele doldora prin dreptul mâinii sale dezmorţite, un teanc mare de bancnote.
- Moşule, da tu eşti Moş Clăciun adevălat? – întrebă fetiţa care începea să aibă îndoieli privind decizia de mai devreme. Bărbatul din faţa sa se comporta exact ca un bărbat, nu ca un Moş.
- Bineînţeles – zâmbi bărbatul şi barba sa albă începu să surâdă şi ea.
- Şi când ne aduci cadoulile? – întră fetiţa direct în subiect.
Bărbatul începu să râdă. Până una alta el era cel care primise cadourile.
- Eiiii dar ce nevoie aveţi de cadouri? Voi sunteţi cei mai bogaţi copii pe care i-am cunoscut. – şi până să se aştearnă mirarea pe feţele celor doi duse o mână spre gulerul băieţelului şi ridică în aer un bănuţ argintiu pe care îl întinse acestuia. Făcu apoi exact acelaşi lucru cu fetiţa.
- Uauuu…. – se minunară în cor cei doi.
Bărbatul zâmbi şi continuă să caute bănuţi pe după urechi, în buzunare, în mâneca de la palton, în ciuful din creştet, în şosete şi peste tot găsi câte o monedă strălucitoare…
- Ţi-am spus eu! – şopti fetiţa căreia îi revenise inima la loc, privind pumnul plin de bănuţi.
Băiatul era şi el extaziat. Bărbatul în schimb studia cu un ochi copiii şi cu celălalt maşina din faţa sa. Nu era deloc rea. Dacă ar fi avut şi cheile în contact… Dar nu le avea.
- Moşule, dahrrr de ce eşti aşa slab? – se hotărî băieţelul în cele din urmă să lămurească o problemă care îi stătea pe creier de mai bine de o oră.
Bărbatul izbucni într-un hohot de râs nestăvilit care făcu să se cutremure pereţii. Îşi căută câteva secunde cuvintele apoi explică.
- Am fost răcit. La noi la Polul Nord e tare tare frig. Şi m-a prins răceala când mă duceam să dau mâncare la reni că ieşisem doar în pulover.
- La leni? – ţipă fetiţa. Ai venit cu lenii? Unde sunt lenii?
- I-am lăsat la benzinărie, că ni s-a terminat combustibilul. Şi a trebuit să vin încoace pe jos – intră bărbatul în joc.
- La benzinăhrrrie?! – se miră băieţelul. La benzinăhrrrie se vinde doahrrr benzină. Şi motohrrrină, nu mâncahrrre pentru hrrreni.
- Eiii… sunt benzinării speciale pentru reni.
- Şi ce mănâncă lenii tăi? – vru să ştie fetiţa.
- Jălatec – râse bărbatul.
- Jălatec?! – se mirş fetiţa care ştia că doar mârţoagele răpciugoase mănâncă jăratec, nicidecum renii din Laponia.
- Jăletec din pulberi de stele. Ştii, noaptea stelele ard şi ziua se fac tăciuni cu care se hrănesc renii – completă bărbatul şi toată lumea fu mulţumită. Mmmm… sau nu chiar. Căci fetiţa continuă interogatoriul.
- Şi unde stau lenii?
Bărbatul zâmbi iar, se întinse alene pe sanie şi explică de-a fir a păr totul despre căsuţa mică de la Polul Nord, despre reni, despre fabrica de jucării a lui Moş Crăciun, despre ajutoarele sale nenumărate venite din inima pădurii, despre ocheanul uriaş cu care îi priveşte pe copiii de pe Pământ şi despre iscoadele care îi trimit veşti ca să-l ţină la curent cu ceea ce mai fac şi ce mai dreg.
- Iscoade? – se încruntă băieţelul.
- Iscoadeeeee – se lumină bărbatul dintr-o dată, zărind cheile de la maşină pe una din policioarele nenumărate din garaj. Apoi se aplecă de spate şi cu degetul mijlociu şi cel mare mimă mersul iscoadelor pe planeta paltoanelor. Iscoadele lui Moş Crăciun sunt veveriţele şi pisicile. El le-a trimis pe pământ ca să îi supravegheze pe copiii necuminţi.
- Dar noi suntem cuminţi – ţipară în cor cei doi prichindei deşi nimeni nu încercase să-i convingă de contrariu.
- Eu ştiu….?! – murmură bărbatul, mustăcind cu ochii la cheia de pe policioară, în timp ce mâna sa stângă se strecura ca o lighioană sălbatecă înspre ea. Apoi se încruntă brusc. Un cor de voci răsări ca din senin la uşa garajului.
- Cine o fi?
- Tata – strigă fetiţa veselă ca o porumbiţă gata să-şi ia zborul.
- La ora asta?! E abia zece! – se miră Moş Crăciun care era şi el pregătit să-şi ia zborul dar sosirea musafirilor nepoftiţi îi tăie elanul. Uşa de la garaj începu să se ridice.
- Da, l-am sunat noi, doal nu cledeai ca te-am invitat asa fălă să-i spunem. I-am spus că te chemăm aici şi el ne-a spus să avem glijă de tine că cilculă mulţi Moşi falşi plin olaş şi al fi bine să-i plindem până când apale cel adevălat. Ca să nu se supele pe noi.
Uşa se deschise complet şi în strălucirea zăpezii trei bărbaţi dintre care doi în uniformă de poliţist începură să-şi definească contururile. Bărbatul cu barba albă întoarse capul încruntat înspre prichindei dar aceştia dispăruseră. Rămaseră doar două globuri aurii vibrând jucăus în lumina orbitoare a iernii.

13 comentarii:

CARMEN spunea...

tot timpul adultii strica farmecul povestilor!

mosu spunea...

ei le croseteaza, ei le desira Carmen; pana s-or supara astia mici si or face o lume numai a lor in care vom intra numai cu pasaport special!

Cea Care Se Joaca spunea...

eii, Carmen, doar mintea e cea care strica farmecul povestilor si ne face sa credem ca suntem, "adulti". ;)

mosu spunea...

:)

Anonim spunea...

[b][url=http://www.cheapuggbootsonlineshop.co.uk/]cheap uggs[/url][/b] Now you will need to increase the rental costs and real-estate taxes. If it really is a condominium you happen to be going into, think a bare minimum amount of 80 cents for each square foot, or about $500 monthly for the first rate sized a person bed room, about one particular third of that will be tax deductible. Doing a little swift math receives our after-tax value from the per month cost to about $440.

[b][url=http://www.bestuggobootsoutlet.com/]uggs boots outlet[/url][/b] Your entire physique biology transformations with the gardening seasons in addition to your essence ought to actually symbolize the actual fact that. Use this menu that will help scrub. BurberryBurberry is renowned for that exam structure emblem. In 1995, Cadex introduced the Cadex 7000 Collection, an upgraded model on the Cadex 4000 battery analyzer. The Cadex SnapLock adapters allowed swift and convenient changes from a person battery variety to another. The Cadex 7000 Sequence analyzer turned the firm's flagship and established a fresh intercontinental conventional to which competitive goods were being in contrast..

[b][url=http://www.uggsaustraliawebsite.com/]www.uggsaustraliawebsite.com[/url][/b] Laser eye surgery's safety has long been experimented with and assessed by authorities and army organisations such as the US Navy, the Australian Army, and NASA. Their investigations display that blade-free LASIK (ie. setting up a corneal flap having a femtosecond laser) is risk-free and approved for the SAS, Best Gun pilots and NASA astronauts..

[b][url=http://www.cheapuggbootsonlineshop.co.uk/]ugg boots[/url][/b] Even though exploring for Richmond, this guy wound up getting acquired into speak to with by just an fx broker for your Hyundai Model's place of work through San francisco. Couple of well currently being boots will almost certainly rub ankle ambiance and generate your own private planning for your walk, strolling coupled with going for walks alot a lot more energetic. Site crafted.

[b][url=http://www.bestuggobootsoutlet.com/]ugg boots[/url][/b] Chanel Earrings, as one of many world's most elegant women, intrinsically is familiar with ways to finish a present-day and modern-day outfit, although exhibiting the emblem within an understated and enticing. There are lots of merchandise which bear the famed Chanel mark, for instance earrings and jewelry, sunglasses watches, and fragrances. The Chanel symbol layout is ideal for their variety of earrings specifically..

Anonim spunea...

Peyton Manning Authentic Jersey

Once you have grasped the idea that life is an occurrence that you are in control of, and you grow to understand that you are not in school to learn anything, you will begin to look farther ahead to greater awareness with the knowledge that the spirit is eternal and cannot be destroyedBringing one individual into another's life can result in tremendous changes for both people, and for youA popular choice for printing is the inkjet printer and they are used in a multiplicity of worldwide settings

Torrey Smith Women's Jersey

Warmly,I-key Benney, CEOI-key, a Millionaire CEO from New York City is the creator of "Mscsrrr: Millionaire Secret Cash System", (online commodity trading) program which has helped thousands of ordinary people from all over the world to attain financial security and shining success during the past 2 yrs Bush: Leave no child behind Barrack Obama: I wont sit on my behind!2000 Ralph Nader: Government of, by, and for the people Get NFL coffee mugs, NFL lamps, NFL bedding sets, NFL blankets, NFL rugs, and clocks, even NFL wallpaper graphics of your favorite players in actionTo see Chris "live" at the upcoming 1

Julio Jones Youth Jersey

Anonim spunea...

[url=http://www.freewebs.com/lipit0r]lipitor price in canada
[/url]price lipitor cvs pharmacy
lipitor order
can buy lipitor
lipitor buy
prices on generic lipitor

Anonim spunea...

[b][url=http://www.beautifulbagsstore.com/]louis vuitton handbags[/url][/b] It been a little bit in excess of per month considering the fact that the very last Cloud Computing conference that I had attended, hence the look for was on. The cloud computing itch doesn seem to prevent till I come across an occasion to examine out. This time, I had been in luck. 5. Last, but surely not minimum is actually a pair of interesting gold studs. When you're the easy, regular type of lady, you will adore a pair of timeless gold ball studs.

[b][url=http://www.louisvuittonstoreoutlet.co.uk/]louis vuitton outlet[/url][/b] This may help to lower the general rate that a client can pay for these kinds of a garment. Hemlines are inclined to shrink in the negative overall economy. The mini skirt was initial made and made by Mary Quant from the 1960's when within the midst of the financial economic downturn. I acquired into Male impotence Hardy clothes and elements concerning this previous yr. I noticed my mommy (certainly MY Lover And that i mentioned mother) putting on a fantastic quick sleeve Male impotence Hardy to start with tee shirt collectively with Ed Hardy Attire rhinestones and even assumed "That seems awesome! " As a result i started to find out his pattern line with each other with Christian Audigier on the net and in the shopping centers. However observed the purchase price tag tags.

[b][url=http://www.louisvuittonvipstore.co.uk/]louis vuitton uk[/url][/b] On top of that, all of them are marketed at an sudden very low price. I be certain we can satisfy you demands at Coach Outlet Store On the internet. Everything you have to do is always to go to our on line store right away, and obtain the goods that you extensive for back again on your household.. Upcoming, look for tasks that really take lots of your time, but can be accomplished by anyone else. When your children are way too youthful that can help stroll the pet dog, you might would like to think about selecting a canine walker to offer your pooch his each day training. Errand solutions are a great time saver.

[b][url=http://www.lovelouisvuittonbags.co.uk/]louis vuitton purses[/url][/b] Females accessibility LV accoutrements being a cachet aspect and applause to acquaint the same. Ladies applause assimilation and if they can be acclimatized an LV manufacturer, it's for constant that it is traveling t be recognized. The abandoned block is an historic Louis Vuitton haversack is way also big-ticket and cannot be afforded by a layman.

[b][url=http://www.louisvuittonvipstore.co.uk/]louis vuitton handbags[/url][/b] Speedwinds Nourishment, Inc. is the chief in nutritional supplements. Certainly one of their most productive merchandise is Procerin. The grade of Private mentor purses is with out concern. All Coach handbags are made due to quite rigid guidelines in conjunction with requirements with regards to manufacturing. Just 90% with the artificial leather-based that is certainly examined by Coach for use into their production strategy in their bags is really acknowledged.

Anonim spunea...

top [url=http://www.001casino.com/]online casinos[/url] coincide the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]free casino[/url] unshackled no store hand-out at the leading [url=http://www.baywatchcasino.com/]no lay down gratuity
[/url].

Anonim spunea...

We [url=http://www.onlinecraps.gd]baccarat[/url] have a large library of unqualifiedly unconditional casino games for you to monkey tricks privilege here in your browser. Whether you want to unaccustomed a table encounter strategy or scarcely sample elsewhere a few new slots once playing for real filthy lucre, we have you covered. These are the rigid verbatim at the same time games that you can with at real online casinos and you can with them all in requital for free.

Anonim spunea...

One thing about [url=http://cungmuachung.net/thoi-trang.html]Thoi trang nam[/url] that is pretty incredible is how far-reaching it has proven itself to be among the populace. Considering that it can affect a lot of people, you may have seen someone you know talk about it. What is curious about this is the amount of information that is generally unfamiliar to people.

Everybody has a sensible idea about what is possible with it. But when you can uncover all you can and learn, then you will find oneself in a greater position. That is why we want to present you with some relevant tips about this topic, and with any luck , they will help you in the long term.

The general complexities of men's and women's style

Both women and men may feel the difficulties of keeping their wardrobe up-to-date and in time, yet men's style usually seems a lot simpler. Of program, for both genders, garments and fashion choices can be just as complicated, and there are lots of'fashionable'items which could rapidly become fashion faux pas - who will say they frequently see people running around in 70s flares? On the other hand, men's fashion includes a few staple items which will exist forever - which man is planning to keep an eye out of place with a good-quality, tailored suit, for example? Pick classic cuts, colours and materials and you'll never seem out-of-place.

Why common men's fashion is amazing

The basic man's suit has hardly changed for over a hundred years. True, there are many versions for different occasions, however they are all common in their quest for a wise, sharp search for the person. The neat thing about common fashion for men is that it's efficiently trendy effortlessly neat. A well-groomed lady will almost always appear his sharpest in a well-tailored suit, and this is a testament to the style of such apparel. A suit will be used to work in several jobs because of the professional look it affords to the person, instilling a feeling of respect and confidence. Similarly a match will undoubtedly be worn to several social functions, such as a tuxedo to a black-tie affair. This incredible flexibility which allows matches to be utilized in virtually all occasions is what gives it its classic side and a lasting devote men's fashion.

Modern trends in classic men's fashion

Whilst common men's designs will never be changed, it's interesting to note that shifts in men's fashion trends have brought certain classic garments back to fashion. The acceptance of vintage clothing, specially, has had back a wide-variety of basic models into men's closets, such as that of the dandy gentleman. 'Dandy'is a term used to make reference to men who clothe themselves in a classic yet extravagant way, placing importance on appearance and operating in a refined approach. This trend for almost'over-the-top'common fashion for men is evident from events such as the'Tweed Run', where men and women of all ages clothe themselves in particularly Victorian-style clothing and decide to try the roads on vintage cycles - with lots of the men sporting remarkable mustaches! That is just one of several types of research displaying the resurgence of such designs. There are also numerous sites on line which concentrate on gentlemanly type - such as'The Dandy Project'and'Dandyism'- as well as complete websites such as'The Art of Manliness'focused on giving articles on common men's fashion and grooming.

In conclusion, though certain issues with basic men's style could be cut back as new styles, the simple clothes that they are based on will never slip out of fashion.

"All it will take really are a few basic outfits. And there is one key - the simpler the better." - Cary Grant

StyleGun is an online men's fashion shop with a complex angle.
Read More: [url=http://inforaise.net/activity/p/587220/]thoi trang nam 2011[/url]

Anonim spunea...

Hello. And Bye.

Anonim spunea...

[b]Sign Up For A VIP Membership To [/b] http://bit.ly/10rgTS6 Browse through the latest Facebook and Twitter jobs today, apply for the ones that interest you and be notified via email when you are accepted for one of the paid positions. [b]Start getting paid to spend time on Facebook and Twitter[/b] When you are accepted for one of the positions you can log in to the private VIP members and begin work on any of the hundreds of high paying social media jobs in our database. http://bit.ly/10rgTS6 [u]Can You Start Work Immediately?[/u] [b]Join Here:http://bit.ly/10rgTS6