duminică, 29 martie 2020

despre lucruri esențiale

amfiteatrul era foarte mare iar oamenii erau foarte mici
nu li se vedeau decât capetele între două rânduri de scaune
unora nu li se vedea decât fruntea altora doar privirea
a venit apoi un domn a dat drumul la proiector
peretele s-a luminat cât era de mare iar domnul a citit cu glas tare
“să vorbim despre lucruri esențiale”
sala a tăcut și domnul a început să prezinte grafice
și formule matematice și enunțuri complicate
nu s-a arătat obosit nicio clipă
a dat într-una din mâini și a arătat înspre sală
accentuând că acestea sunt lucrurile esențiale
când în cele din urmă a terminat și
a întrebat daca are cineva vreo nelămurire
eu am vrut să știu de ce este soarele galben
dar domnul mi-a spus mustrător că aici nu vorbim
decât despre lucruri esențiale apoi altcineva
l-a întrebat despre o integrală de gradul trei de pe pagina paisprezece
și mai multe iar eu am ridicat din nou două degete
și probabil că domnul uitase că eu am mai pus o întrebare
de ce au florile petale aș fi vrut să mai știu dar
domnul mi-a spus că sunt nepoliticos și m-a poftit să ies din sală
însă a ieșit dumnealui căci timpul îi expirase
apoi a fost pauză pe urmă a intrat un alt domn a pus jos servieta
a dat drumul la proiector pe perete au apărut două sonde
iar domnul a citit cu glas tare
“să vorbim despre lucruri esențiale”

despre alte lucruri esențiale…  

Niciun comentariu: